HF VUC10

For kursister

Ved skolestart får alle kursister udleveret et hæfte, hvori mange af de generelle informationer er samlet:

Informationshæfte for skoleåret 2016-2017

Tillæg for kursister på HF-Cold Hawaii

Her på hjemmesiden får du mange flere vigtige informationer, som du kan bruge mens du uddanner dig på Thy-Mors HF & VUC. Det kan være oplysninger om undervisning og vejledning, mødepligt, ferieplan, ordensregler m.v.

På Thy-Mors HF & VUC vil dit første indtryk sikkert være, at der stilles krav til dig om at møde, være forberedt og medvirke aktivt i timerne. Det er rigtigt, og det er nødvendigt for at få et godt udbytte af undervisningen.

Desuden møder du på Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing- og Thisted-afdelingen, mange unge og unge voksne, der ligesom du gerne vil være sammen med andre om at opleve, høre og diskutere. Du møder dem på holdet eller i studieværkstedet – som regel i en faglig snak; men du møder dem også i kantinen eller til et fællesarrangement.

Velkommen på Thy-Mors HF & VUC til et forpligtende, men også personligt udviklende læringsforløb.

Venlig hilsen

Jens Otto Madsen
rektor