Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er et fælles tilmeldingssystem for langt de fleste videregående uddannelser. Via Den Koordinerede Tilmelding kan du søge om optagelse på op til 8 forskellige uddannelser eller uddannelsessteder på samme tid. Du kan dog højst blive optaget ét sted.

www.optagelse.dk kan du fra 1. februar finde ansøgningsskemaer til alle de uddannelser, der er med i Den Koordinerede Tilmelding. Til ansøgningen hører også prioriteringsskema, ændringsprioriterings-skema, arbejdsgivererklæringer og en fuldmagtsblanket.

Alle uddannelser har på www.optagelse.dk et optagelsesområdenavn og et optagelsesområdenummer.

Optagelsesområdenavnet er navnet på den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Husk at den samme uddannelse kan have forskellige navne, alt efter hvilken uddannelsesinstitution der udbyder uddannelsen.

Optagelsesområdenummeret er nummeret for en bestemt uddannelse på en bestemt uddannelsesinstitution og er derved en slags identifikationsnummer.