Eksamen

Avu og hf

Generelle regler

Ved afvikling af prøver og eksamener gælder bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Tilmelding og framelding

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervis-ningen i. Ønsker du at framelde eksamen, skal du henvende dig til administrationen omgående. Eksamensframelding kan få konsekvenser for om du er SU/SVU-berettiget.

Hvis du er syg eller af anden grund er forhindret i at komme på eksamensdagen skal du ringe til administrationen om morgenen og melde dig syg/give besked. Du skal herefter selv få fat på en lægeerklæring samme dag, og sende den til skolen, som i sådanne tilfælde betaler denne.

Udeblivelse fra eksamen kan have konsekvenser for din SU-udbetaling.

Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin – mod betaling. Se i øvrigt eksamensbekendtgørelsen.

NB! Fristen for tilmelding er 1. februar for sommereksamen og
1. september for vintereksamen.

Eksamensvilkår

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Både skriftlig og mundtlig eksamen afholdes i dagtimerne – også for aftenholdene.

NB! Lokaler samt tidspunktet for fremmøde fremgår af LUDUS Web.

Eksamensbevis

Der udstedes eksamensbeviser indeholdende de opnåede eksamenskarakterer. Der findes ikke årskarakterer på hf og avu. Udlevering af eksamensbeviser forudsætter, at du har afleveret bøger og andet lånt undervisningsmateriale.

  

FVU

Prøvebeskrivelser for FVU-læsning.

Prøvebeskrivelser for FVU-matematik.

Der afholdes løbende prøver ved afslutning af et modul.