• Sunny Side 628X220px
  • Deniz Serinci 628X220px
  • Plakat Rammer A2 628X220px
  • The Enormous Sea 628X220px

Fællesarrangementer

På Thy-Mors HF & VUC forsøger vi sammen med jer kursister at skabe et spændende og inspirerende ungdoms- og voksenmiljø – også uden for undervisningstiden.

Der afholdes samlinger og fællesarrangementer i skoletiden med forskellige kulturelle indslag, og vi arrangerer en »Anderledes Skoledag« og deltager i Operation Dagsværk, hvor kursister giver et dagsværk til et udviklingsprojekt til gavn for børn og unge i et u-land.

Thy-Mors HF & VUC arrangerer også kunstudstillinger, debatmøder
og teater- og musikarrangementer. Nogle hold tager også på ekskursioner – fx til København.

Selvfølgelig er der også både velkomstarrangement, jule- og sommerfest. Endelig arrangerer vejlederne i løbet af året nogle informationsmøder om videreuddannelsesmuligheder,
som har betydning for dig som kursist.

Alle arrangementer meddeles via lærerne, infoskærme, Facebook og fremgår af »Det sker« her på forsiden.

Kulturudvalget på Thy-Mors HF & VUC sammensætter spændende arrangementer for alle skolens kursister.

Se forårets arrangementer her.