Forventninger til dig som kursist

Du forventes at kunne og ville indgå seriøst i et læringsforløb, hvor der stilles krav om aktivitet, involvering, selvstændighed og ansvarlighed. Dine faglige, personlige og sociale evner og færdigheder vil blive udfordret.

Dét at være ærlig og kunne bede om og tage imod vejledning, støtte og hjælp ses som væsentlige forudsætninger for et positivt uddannelsesforløb. Du skal bidrage positivt til fællesskabet på holdet eller i klassen og medvirke til at definere klasserumskulturen. Dermed skabes et sammenhold, der bygger på gensidig respekt og tillid. Humor er en del af kulturen, for det må gerne være sjovt at lære.

Du skal være nærværende i hverdagen. Det betyder, at du skal overholde mødetidspunkterne, være forberedt, deltage aktivt i undervisningens forskellige arbejdsformer, aflevere skriftlige opgaver til tiden og afslutte dit læringsforløb ved at gå til prøve/eksamen.

Fravær skal meddeles via LUDUS Web. Ved eventuelle forsømmelser er du selv ansvarlig for at følge op på det faglige indhold i undervisningen via medkursister, LUDUS Web og/eller Fronter.

Du skal have lyst til at lære og være modtagelig for undervisning uden forstyrrelser, og sociale medier (Facebook, Twitter m.v.) anvendes ikke i undervisningstiden, medmindre det er aftalt med læreren.

På skolen skal du overholde almindelige ordensregler.