Fravær

Du har mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, tæller som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet. Der er altså intet, som hedder lovligt fravær. Evt. nødvendigt fravær skrives ind i LUDUS Web i god tid.

Sygdom

Ved sygdom skal du melde afbud om morgenen via LUDUS Web. Du
vil også modtage besked om eventuel aflysning af undervisning via
sms-systemet i LUDUS Web.

Ved længerevarende sygdom kontaktes vejledningen. Hvis skolen kræver dokumentation, i form af en lægeerklæring, betales udgiften af skolen.