It

På Thy-Mors HF & VUC bruges computere i undervisningen. Det forventes, at du medbringer din egen computer. Hvis ikke du har en computer, kan vi tilbyde dig en favorabel lejeordning – kontakt administrationen herom.

Du logger på skolens computere og det trådløse net med dit UNI-Login. Din brug af skolens it-systemer og net overvåges, og du må selvfølgelig ikke foretage ulovlige downloads eller tilsvarende. Overholder du ikke dette, kan din konto blive deaktiveret uden varsel.

UNI-Login

Dit login er et UNI-Login. Glemmer du dit brugernavn eller kode, er det din lærer der skal nulstille dit login for dig. Skriv derfor dit brugernavn og kode op et sikkert sted.

Har du tidligere været oprettet med UNI-Login på en anden skole evt. i folkeskolen, handelsskole eller gymnasiet, så overføres dit gamle brugernavn og password til Thy-Mors HF & VUC.

Du kan skifte dit password til UNI-Login her.

Trådløst net

Det trådløse net for kursister hedder ”eduguest”. Du skal bruge dit UNI-Login, før du kan komme på nettet.

LUDUS Web

LUDUS Web er skolens studieadministrative system. Her kan du bl.a. se dit skema, dine lektier, aktivitetskalender, studieplan, undervisningsbeskrivelser og meget andet. Som kursist har du pligt til dagligt at orientere dig i LUDUS Web.

I LUDUS Web kan du også se dit fravær samt en række andre oplysninger. Nogle oplysninger kan du se uden at logge ind, andre er først tilgængelige, når du er logget ind.

Du finder Ludus Web her – du logger på med dit Uni-Login. 
Læs mere her om, hvordan du bruger LUDUS Web.

Fronter

Fronter er stedet, hvor du kan hente materialer, som er brugt i undervisningen. Du finder det her – du logger på med dit UNI-Login.
Læs mere her om, hvordan du bruger Fronter.

Undervisningsmaterialer, i- og e-bøger

Dit login til oprettelse vil ofte være dit UNI-Login, men det kan være forskelligt fra forlag til forlag.

Skyprint

Du kan kun udskrive på skolens kopimaskiner, hvis du er oprettet i systemet, og eventuelt har installeret en skyprinter. Vejledningen finder du i Fronter, men ellers kan du bede din lærer om hjælp.

Når du forlader Thy-Mors HF & VUC

Umiddelbart efter du forlader Thy-Mors HF & VUC deaktiveres dit UNI-Login og dermed også din adgang til alt det, som dit UNI-Login gav adgang til. Alt du måtte have gemt på netværk, Fronter m.m. slettes.

Det sker helt automatisk og uden yderligere advarsel end denne.
Man skal være tilknyttet en undervisningsinstitution, for at kunne opretholde et UNI-Login.