Kursistråd

På Thy-Mors HF & VUC lægger vi stor vægt på, at demokratiet udfolder sig konkret på alle områder. Etableringen af kursistråd er et vigtigt led i denne målsætning.

Der dannes et kursistråd i både Thisted og Nykøbing. Kursistrådet er kursisternes faglige organisation og repræsenterer kursistinteresser over for skolens rektor, pædagogisk råd samt øvrige udvalg på skolen. Desuden har kursisterne to repræsentanter i bestyrelsen, som er det organ, der overordnet styrer skolen.

Vil du deltage?

Omkring 2-3 uger efter kursusårets start vælges der kursistråds-repræsentanter på de enkelte hold og klasser. Det er hér du har muligheden for at blive en del af kursistrådet!

Kursistrådene bestemmer selv, hvordan de vil konstituere sig – om der skal være en formand, næstformand, kasserer osv. eller en kollektiv ledelse, og om der skal etableres udvalg – fx et festudvalg. Normalt arrangerer kursistrådet bl.a. julefesten og årsafslutningen.

Kursistrådene ved Thy-Mors HF & VUC kan – sammen med andre VUC'ere – deltage i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), der bl.a. repræsenterer kursisterne overfor Undervisningsministeriet.

Kursistråd i Thisted – skoleåret 2016-2017

Formand:
Amalie Kreth Gjørret
tlf.: 30 69 74 04
e-mail: amalie9090@live.dk

Kursistråd i Nykøbing – skoleåret 2016-2017

Formand:
Casper Vestergaard Christensen
tlf.: 61 78 42 63
e-mail: casperchristensen29@gmail.com