Rygning

Thy-Mors HF & VUC er røgfrit område – det vil sige, der må hverken ryges indendørs eller udendørs noget sted!

I Nykøbing-afdelingen foregår rygningen udenfor matriklen ved busholdepladsen.

Ved adgangsvejene til Thisted-afdelingens matrikel der er opstillet rygeaffaldsspande, som skal benyttes.

Rygereglerne SKAL respekteres!