Sms-service

Du skal tilmelde dig skolens sms-service, hvor du vil modtage oplysninger om aflysninger og ændringer i dit skema. En sådan ordning
skal aftales med lærerne på dine hold. Du tilmelder dig og registrerer
dit mobiltelefonnummer i LUDUS Web.

Hvis du skifter mobilnummer, er det meget vigtigt, at du husker at
ændre det i LUDUS Web, da du ellers ikke modtager sms om aflysning
m.m.