Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Thy-Mors HF & VUC har hovedsæde i Thisted, afdeling i Nykøbing og undervisningssteder i Sydthy (Hurup) og Klitmøller. Thy-Mors HF & VUC er en undervisningsinstitution med mere end 30 års erfaring med undervisning af unge og voksne.

 

Vi udbyder en række af undervisningsforløb, lige fra ordblindeundervisning til højeste gymnasiale niveau. Vi medvirker i mange initiativer i lokalområdet, også erhvervsmæssigt, og tilbyder desuden kurser til private virksomheder og offentlige institutioner. Det betyder, at vi har en skole, hvor der er plads til alle, uanset alder, baggrund og faglige ståsted. Det ser vi som en kæmpe styrke.

Vi tilbyder

  • OBU (ordblindeundervisning)
  • FVU (grundlæggende dansk og matematik)
  • Avu (almen voksenuddannelse, svarende til 8.-10. klassetrin)
  • 2-årig hf (højere forberedelseseksamen)
  • Hf-enkeltfag
  • Hf-fagpakker
  • Gymnasial Supplering (GS)
  • Virksomhedstilpasset undervisning

Ud fra enkeltfagsprincippet er det muligt at sammensætte deres eget skema med fag på forskellige niveauer alt efter behov og ønsker.

Kursisten i centrum

At vi på Thy-Mors HF & VUC sætter kursisterne i centrum kommer særligt til udtryk, når det drejer sig om tilrettelæggelse af undervisningen. Vi byder på undervisning i klasser, på hold, individuel værkstedsundervisning, kombinationer af hold- og værkstedsundervisning, FLEX og fjernundervisning.

Du har således gode muligheder for at dygtiggøre og udvikle dig inden for Thy-Mors HF & VUCs rammer. Så værsgo' at træde indenfor i et inspirerende og udfordrende, men også forpligtende og humørfyldt miljø for alle unge og voksne.

VUC i tal

Ca. 550 årselever
Ca. 2.500 CPR-kursister
Ca. 90 ansatte