Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Nørgaard

Formand

Gunhild Olesen Møller

Næstformand. Udpeget af bestyrelsen

Jens Vognsen

LO Thy-Mors

Ove Thejls

DI Thy/Mors

Jan Pedersen

Jobcenter Mors

Henrik Gregersen

Thisted Kommune

Ann Frederiksen

Jobcenter Thisted

Michael Laursen

Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Rikke Klovborg Søborg

Medarbejderrepræsentant

Lars Lyremark

Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Casper Vestergaard Christensen

Kursistrepræsentant, Nykøbing

William Lorck-Schierning

Kursistrepræsentant, Thisted