Nye hf-linjer fra august 2017

Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

En studentereksamen på hf giver dig adgang til at søge om optagelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, og på lange videregående uddannelser på universiteterne.

I hf-uddannelsen kommer du til at arbejde med kreative og skabende problemstillinger – både i timerne og uden for klasseværelset. 2-årig hf giver dig både almene og karriererettede kompetencer og hjælper dig til at afklare dit valg af videregående uddannelse. På 1. og 2. år vil der være projektperioder, hvor vi samarbejder med en række af videregående uddannelser og virksomheder lokalt og regionalt, som er med til at understøtte dit videre valg af uddannelse efter hf.

Fra august 2017 udbyder vi følgende 2-årige hf-linjer

  • HF-Business
  • HF-Cold Hawaii
  • HF-Force
  • HF-Game & Design
  • HF-Læring & Kommunikation
  • HF-Science
  • HF-Sundhed
  • HF-Uni

Overbygningsforløb på 2-årig hf

Udover de otte hf-linier tilbyder vi også et ½ års overbygningsforløb efter det normale 2-årige forløb. Det ½ årige overbygningsforløb er SU-berettiget.

På et halvt år giver et overbygningsforløb dig de nødvendige fag og niveauer for at søge ind på universiteter eller andre højere læreranstalter. Din uddannelsestid på hf bliver i alt 2½ år.

Muligheden for at tage et overbygningsforløb står åbent i op til to år efter, du har afsluttet en 2-årig hf-uddannelse. Forløbet er SU-berettiget.

Læs mere om de nye hf-linjer.

Tilbage