Videre med Viden

3 spændende foredrag der gør dig klogere.

Thy-Mors HF & VUC gentager forårets succes og har i efteråret 2016 en spændende foredragsrække, som har til formål at være alment oplysende og formidle ny og relevant viden til tilhørerne. Vi har derfor kaldt foredragsrækken “Videre med Viden”.

Skolens lærere holder foredragene, og de er specialister på hver deres område og overordentlig dygtige til at formidle deres viden på en interessant og lettilgængelig måde. Vi håber og tror, at foredragene kan være til glæde og gavn for en større kreds end vores egne kursister.

Der er gratis adgang, og skolen er vært ved en kop kaffe og et stykke kage i pausen. Vi håber rigtig mange i Thy, på Mors og i Salling vil tage imod dette tilbud – også gerne vores egne kursister.

Foredragene bliver afholdt i Nykøbing-afdelingen, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing.

Læs mere om foredragene her.

Tilmelding

Adgang til foredragene er gratis, men tilmelding skal ske til vuc@vuctm.dk eller på telefon 70 70 12 34 med angivelse af navn og telefonnummer senest 2 dage før hvert foredrag.

Tilbage