• IMG 6190 NYT FILTER 628X220px
  • IMG 6516 NYT FILTER 628X220px

FAQ – HF-Cold Hawaii

Hvad er “HF-Cold Hawaii”?

HF-Cold Hawaii er forholdsvis ny hf-uddannelse. Uddannelsen udbyder 25 pladser pr. årgang og kun på Thy-Mors HF & VUC. En HF-Cold Hawaii svarer rent fagligt til en traditionel hf. Det særlige ved uddannelsen er, at surfing er i fokus på både 1. og 2. skoleår, og at hf-fag kombineres med teoretisk og praktisk undervisning i surf.

 

Hvor og hvordan foregår en HF-Cold Hawaii?

Hf-undervisningen foregår både i Klitmøller og på Thy-Mors HF & VUC i Thisted, mens surf foregår på hele kysten kaldet Cold Hawaii.

Du vil have mulighed for at være på vandet, når vinden og bølgerne er der. Derfor er der under tilrettelæggelsen af uddannelsen taget højde for, at der kan være tidspunkter med gode forhold til surf og tidspunkter med mindre gode. Det betyder, at der vil være perioder med mange hf-undervisningstimer og perioder med færre.

 

Hvordan er uddannelsesforløbet tilrettelagt?

Uddannelsen består af to dele: en 2-årig hf-uddannelse og en surf-del. De to dele vil i perioder være integrerede, fleksible undervisningsforløb, som afvikles på kyststrækningerne i Cold Hawaii m.m., mens der i andre perioder vil være tale om adskilte undervisningsforløb. På 1. og 2. år vil du skulle have 30-34 undervisningslektioner pr. uge fordelt på forskellige fag. Herudover vil en del af fritiden gå med surf-aktiviteter og surf-undervisning. De fleksibelt tilrettelagte undervisningsforløb kan være integrerede tværfaglige forløb i udvalgte temaer og projekter, men kan også være fagfaglige forløb, hvor du fx kun har engelsk. Hvornår og hvordan forløbene afvikles, tilpasses vejr, vind, årstid og bølger.

 

Hvem kan tage en HF-Cold Hawaii?

Uddannelsen er et tilbud til alle, som ønsker at kombinere surfing og et aktivt udeliv med en 2-årig hf. Undervisningen i surfing tager udgangspunkt i dine forudsætninger, og der vil være mulighed for at differentiere surfundervisningen. Uanset om du er begynder eller aspirerende pro, kan vi tilbyde dig et forløb, hvor du kan forfølge dine ambitioner og udvikle dig i den retning, du ønsker. Det afgørende er dit engagement. Dertil kommer, at du skal have lyst til at være bosat på vores kollegie eller i byen Klitmøller, mens du tager uddannelsen.

 

Hvad får jeg ud af HF-Cold Hawaii udover en traditionel hf-eksamen?

Du vil få et anderledes spændende hf-forløb, hvor du har frihed og perfekte rammer til at dyrke din yndlingssport, når forholdene er til det. Hertil kommer studierejser, hvor du vil få lejlighed til at få undervisning af lokale og internationale surftalenter. Undervejs i studieforløbet vil en instruktøruddannelse inden for surfing være en mulighed. Det vil være en kompetencegivende instruktøruddannelse, som i kombination med hf-forløbet som helhed ruster dig i forhold til et kommende studie, giver dig kvalifikationer i forhold til foreningsarbejde eller kan indgå som led i en trænerkarriere i Danmark eller i udlandet. Under dit ophold vil du også få førstehjælp og ERC-kurser samt udvidet viden om søsikkerhed fra Trygfondens kystlivreddere.

 

Vil der være internationale elementer i uddannelsesforløbet?

Ja. Uddannelsen vil have et internationalt tilsnit, bl.a. i kraft af internationale gæstelærere. Dernæst vil der være studierejser til udlandet, og på længere sigt samarbejde med andre institutioner og virksomheder uden for Danmarks grænser. Formålet er, at du får mulighed for at udvikle en dybere forståelse for sport og kultur – i internationalt og globalt perspektiv.

 

Vil der være studierejser på HF-Cold Hawaii?

Ja. Der vil være studierejser til udlandet på 2. år af uddannelsesforløbet. Studieturene vil være en kombination af skolegang og surf-undervisning. Destination, pris og varighed vil være noget du selv er med til at planlægge og finde sammen med din årgang. Du skal regne med, at udgiften vil være på kr. 6.000-7.000. Såfremt du ikke ønsker at deltage i studieturen, bliver du tilbudt anden undervisning i rejseperioden.

 

Foregår undervisningen på dansk?

Ja. Uddannelsen er dansk og undervisningen foregår på dansk.

 

Vil der være bestemte fag på bestemte niveauer, som vil være obligatoriske?

Ja. Ud over de almindelige obligatoriske hf-fag, skal du have Idræt og Matematik på B-niveau, og Innovation og Mediefag på C-niveau.

Obligatoriske fag: Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Naturfagspakken (Kemi C, Biologi C og Geografi C) og Kultur- og samfundsfagspakken (Historie B, Religion C og Samfundsfag C), Idræt C.

Obligatoriske valgfag: Matematik B, Idræt B, Innovation C og Mediefag C. 

 

Hvor kan jeg bo, når jeg går på HF-Cold Hawaii?

Thy-Mors HF & VUC har indgået en samarbejdsaftale med Klitmøller Gl. Kro & Badehotel, og fra studiestart vil hotellet fungere som surf-kollegium. Her vil være mulighed for at leje et værelse og dele køkken og fællesarealer med de af dine klassekammerater, som også vælger at bo her. Her vil også være lektierum og klasselokaler, hvor hf-undervisningen kan finde sted i intensive surfperioder. Udover at fungere som bosted, er stedet også tænkt som ramme for fællesskab og sociale fritidsaktiviteter. Derudover er det en oplagt mulighed for at være helt tæt på kysten og bo midt i Klitmøller, tæt på Surfklubben NASA.

 

Hvad koster det at bo på surfkollegium?

Vælger du at bo på surfkollegium i Klitmøller, vil den månedlige leje for 1 enkeltmandsværelse være på 1.700 kr. om måneden inklusiv vand, varme og elektricitet. Ønsker du en snak om mulighederne for at leje et værelse og hvad det indebærer, er du altid velkommen til at ringe til vicerektor Erik Dose Hvid på telefon 23 60 65 30, surf-koordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53 eller skrive til vuc@vuctm.dk

 

Hvad laver vi, når vejret i lange perioder ikke er egnet til surf?

Når vejret ikke egner sig til surf, er der masser af muligheder for cross-training; skateboard, wakeboard, MTB m.m. I Cold Hawaii er rammerne nemlig også helt perfekte, hvis man gerne vil prøve kræfter med naturen på landjorden.

   

Er der regler for optagelse på HF-Cold Hawaii?

Regler for optagelse på uddannelsen HF-Cold Hawaii er underlagt reglerne for optagelse på en almindelig hf-uddannelse. Læs optagelsesreglerne for hf her.

Er jeg berettiget til SU på HF-Cold Hawaii?

Ja. HF-Cold Hawaii er i forhold til SU underlagt samme vilkår som en traditionel hf-uddannelse.

Se regler og vejledning i forbindelse med ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte >>

Kan jeg overføres til et andet hf-forløb, hvis jeg afbryder mit studieforløb på HF-Cold Hawaii?

Ja. Skulle du af den ene eller den anden årsag vælge at afbryde dit forløb på HF-Cold Hawaii, kan du til enhver tid overflyttes til et almindeligt tilrettelagt hf-kursus på en hvilken som helst uddannelsesinstitution i Danmark.

 

Hvordan finder jeg ud af om en HF-Cold Hawaii er noget for mig?

Du er altid velkommen til at ringe til os og få en snak om, om en HF-Cold Hawaii er noget for dig. For mere information om selve uddannelsen kan du kontakte vicerektor Erik Dose Hvid på telefon 23 60 65 30 eller på eh@vuctm.dk. Vil du vide mere i forhold til surf, er du velkommen til at kontakte surfkoordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53.

 

Hvordan og hvor tilmelder jeg mig HF-Cold Hawaii?

Send din ansøgning til os på vuc@vuctm.dk. Er du i tvivl om, hvordan du gør, så kontakt os på telefon 70 70 12 34.

Uddannelsen er altid åben for besøg. Aftal et møde med surf-koordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53 eller cjo@vuctm.dk

Læs mere om Den Koordinerede Tilmelding

 

Hvordan er det med udstyr på HF-Cold Hawaii?

Du skal selv medbringe personligt udstyr – se listen nedenfor. Derudover stiller uddannelsen alt udstyr til rådighed til såvel surf og SUP. Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe dit eget. Har du ikke noget, hjælper vi dig gerne, både i forhold til at sikre dig, at du får det rigtige i forhold til dit behov og i den rette kvalitet til en fair pris. Har du spørgsmål vedrørende udstyr eller har du brug for vejledning fra A til Z, kan du til enhver tid kontakte surfkoordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53.

Personligt udstyr
Sommerdragt: 5/3 mm eller 4/3 mm
Sommersko: 3 eller 5 mm

Vinterdragt: 6/4 mm
Vintersko: 7 eller 8 mm
Handsker: 3 eller 5 mm

Vandtæt sæk

 

Sites der omtaler uddannelsen

http://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/hf-paa-et-surfbraet/8f92eb0b-ca7f-4a85-ba0b-c48af73a5682/17/1536

https://www.facebook.com/thy360dk/posts/10203226801976870?stream_ref=10

http://www.bt.dk/danmark/surf-hen-over-en-toaarig-hf-uddannelse

http://www.nordjyske.dk/nyheder/thisted/night-surf-i-projektoerlys/4f2ce95b-26c0-4603-9762-187e8af23061/14/1541

http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/surf/20737-om-fa-timer-gar-det-los/page

http://woview.infomedia.dk/?url=http://www.nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/spot-paa-hf-cold-hawaii/b06c14c5-78d1-4f91-86dd-72c359e72285/46/1514&OpointData=d87ed22600111d0f32488d8728321cf2JmlkX3NpdGU9MTY2MjYmaWRfYXJ0aWNsZT0xODMwMzMmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg==

http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/surf/20750-og-der-blev-lys/page

http://www.nordicsurfersmag.se/article/night_surf_i_denmark

http://riders.dk/moonlight-surf-i-klitmoller/

Morsø Folkeblad 14. marts 2014

Thisted Dagblad 16. juni 2014

Bådmagasinet, juli 2014

Politiken 24. november 2014

Thisted Dagblad 12. januar 2015

Jyllands Posten 21. september 2014

Thisted Dagblad 3. maj 2015 - "By på en bølge af bevægelse"

Thisted Dagblad 8. maj 2015 - "Tre-fire hovedforslag fra onsdagsworkshop"