Optagelse og tilmelding

Optagelse på det 2-årige hf

Du kan optages, hvis du har 10. klasseprøver i dansk, matematik og engelsk samt 9. klasseprøver i tysk eller fransk og i fysik/kemi. Endvidere skal din uddannelsesplan støtte ønsket om en hf-uddannelse.

Hvis du ikke kommer direkte fra en 10. klasse, har du mulighed for optagelse efter en individuel bedømmelse af dine kvalifikationer ved en optagelsessamtale med en studievejleder – du har måske erhvervserfaring og/eller anden uddannelse. Du skal medbringe dokumentation for tidligere aflagte prøver/eksaminer til optagelsessamtalen.

Optagelsesprøver

Hvis du ikke opfylder de formelle krav til optagelse på den 2-årige hf, skal du til optagelsesprøve i fagene: Dansk, engelsk og matematik. Optagelsesprøven består af elektroniske test i de 3 fag samt en opfølgningssamtale med en vejleder. Det er en samlet vurdering af test og samtale, der afgør, om du kan blive optaget på den 2-årige hf.

Det er kun ansøgere, der ikke er erklæret uddannelsesparate eller som Thy-Mors HF & VUC vurderer ikke har de nødvendige kvalifikationer, for at gennemføre en 2-årig hf, som bliver indkaldt til optagelsesprøve.

I 2017 er der optagelsesprøver i april, juni og august. Prøverne afvikles efter de bestemmelser, der fremgår af bekendtgørelse nr. 694 (25/06/2009) og bekendtgørelse nr. 1245 (08/11/2011) se her.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via Den Koordinerede Tilmelding (KOT)
senest 15. marts eller henvende dig direkte til skolen – ring til os på telefon 70 70 12 34 eller book tid hos en studievejleder.

Du skal udfylde en tilmeldingsblanket til den 2-årige hf, hvor du vælger mellem tre praktisk-musiske fag. Herefter vil du blive inviteret til en samtale med en studievejleder.