• 7709 628X220px FILTER2
  • HF VUC35 2

Almen voksenuddannelse

Mangler du et eller flere fag eller trænger du til at genopfriske nogle fag – fordi du gerne vil ruste dig til et bestemt job, til et efter-uddannelsesforløb på din arbejdsplads eller en uddannelse? På avu har du mulighed for at følge ét, flere eller alle fag svarende til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse.

Almen voksenuddannelse (avu) er tilrettelagt som enkeltfags-undervisning og udbydes på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau, og svarer til niveauet over folkeskolens 10. klasse. Så hvis du har brug for folkeskolefag på niveauet over den traditionelle 10. klasse, skal du vælge fag på D-niveau.

Alt efter, hvordan skole passer ind i din hverdag, vælger du selv dét eller de fag, du ønsker. Alle fag afsluttes med en prøve, så du får bevis på din viden. Derudover kan du afslutte med en almen forberedelseseksamen (AF), hvor flere fag indgår. Avu-fag giver efterfølgende adgang til de samme uddannelser som folkeskolen.

Avu henvender sig til alle over 18 år, som ikke har 9. eller 10. klasse eller som ønsker at genopfriske og forbedre ét eller flere fag på grundskole-niveau. Avu er også et rigtig godt fundament, hvis du ønsker at styrke din faglige indsigt og viden, og blive klædt på til videre uddannelse.

Avu – tilrettelæggelsen af undervisningen

Avu er tilrettelagt, så vi både kan tilbyde enkeltfagsundervisning, dag- og/eller aftenundervisning og FLEX-undervisning. For dig, der gerne vil passe et arbejde samtidig med at du går i skole, er der derfor flere forskellige muligheder for, hvordan du kan sammensætte dit skoleforløb – så det passer ind i din hverdag.

På avu kan du vælge mellem følgende fag:

Kernefag
Niveauer
Dansk

Basis
G
F
E
D

Dansk som andetsprog

Basis
G
F
E
D

Engelsk

Basis
G
F
E
D

Matematik

Basis
G
F
E
D

Naturvidenskab

G
F
E
D

Samfundsfag G
D
Tilbudsfag Niveauer
It (på værkstederne) Basis
G

 

Desuden er der mulighed for at følge en særlig introducerende undervisning, FLEX-undervisning og værkstedsundervisning.

En avu-eksamen er adgangsgivende til den 2-årige hf, hvis du har følgende fag på G- og D-niveau:

Fag på D-niveau Fag på G-niveau

Dansk D eller Dansk som 2. sprog

Engelsk D

Matematik D

Naturvidenskab G

Ét af fagene: Historie G, Samfundsfag G, Tysk G eller Fransk G

 

Optagelse

Før du kan starte på avu, skal du snakke med en vejleder. Vejlederne hjælper dig med at afklare, hvilket trin du kan begynde på, og orienterer dig om de enkelte fag.

Nye hold starter op i august og januar, men vi har også opstart af hold på andre tidspunkter. Du er altid velkommen til at kontakte vejlederne, hvis du har spørgsmål. Ring på tlf. 70 70 12 34 eller book en tid her.