SU

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen. Der er mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger.

Udeblivelse fra eksamen i maj, kan have konsekvenser for din SU-udbetaling i juni og juli. Udeblivelse fra eksamen i juni, kan have konsekvenser for en evt. SU-udbetaling i juli.

SU-timetal

Fag Niveau Helår Halvår
Dansk 0-A 10 -
Biologi 0-C - 6
Biologi C-B 5 -
Engelsk 0-C - 6
Engelsk 0-B 8 -
Engelsk B-A 5 -
Fysik 0-C - 6
Fysik C-B 5 -
Fysik B-A 5 -
Geografi 0-C - 6
Historie 0-B 6 -
Kemi 0-C - 6
Kemi C-B 5 -
Matematik 0-C - 10
Matematik C-B 5 -
Matematik B-A 5 -
Psykologi 0-C - 6
Psykologi C-B 5 -
Religion 0-C - 6
Religion C-B 5 -
Samfundsfag 0-C - 6
Samfundsfag C-B 5 -
Tysk 0-C - 6
Tysk C-B 5 -

 

SU-timetallene er beregnet ud fra start i august for fag på A-, B- og C-nieavu. Og ligeledes for C-niveau fag med start i januar.