SPS/Læsevejledningstilbud

SPS/læsevejledere

På hf er der mulighed for at søge hjælp hos vejlederne og blive testet med henblik på specialpædagogisk støtte (SPS) fx i form af it-rygsæk, programmer til PC og MAC samt studiestøtte.

SPS/Læsevejlederen søger – i samråd med dig – om studiestøtte, således at du kan få individuel hjælp af en lærer på skolen til at udvikle dine læse- og skriveteknikker – samt at tilrettelægge dine skriftlige opgaver. Studiestøtten tager altid udgangspunkt i de konkrete lektier og opgaver du arbejder med.

Se mere her.

På Thy-Mors HF & VUC har vi tre SPS/læsevejledere, som kan hjælpe dig med læse- og skrivevanskeligheder:

SPS/læsevejleder:

SPS/læsevejleder:

Læsevejleder:

mf Aj  Ev
Marenlise Facius
Tlf. 40 18 58 86
Mail: marenlise.facius2@skolekom.dk

 

Anette Jensen
Mail: anette.jensen63@skolekom.dk

 

Else Vestergaard
Mail: else.vestergaard4@skolekom.dk