Info om kursistcoach

Thy-Mors HF & VUC har et særligt tilbud til dig som kursist – en kursistcoach!

 

Det er kursistcoachens opgave at støtte dig, hvis du oplever udfordringer i eller vanskeligheder med at opfylde de forventninger og krav, der stilles til dig om at møde til tiden, være forberedt, deltage aktivt i undervisningen og gå til eksamen/prøve.

Du kan selv henvende dig til kursistcoachen, og det er ligeledes muligt for lærerne og studievejlederne at bede kursistcoachen om at rette henvendelse til dig med henblik på at støtte dig i gennemførelsen af din uddannelse. Vores kursistcoach er også uddannet certificeret systemisk coach.

Ved første samtale vil du og kursistcoachen afdække dine særlige udfordringer, og kursistcoachen vil vurdere, hvilken støtte du skal tilbydes. De særlige støttetiltag kan være et forløb hos kursistcoachen, videreformidling til behandling hos en læge, en psykolog, en psykiater eller en misbrugskonsulent samt kontakt til den kommunale sagsbehandler med henblik på støtte uden for skolen.

Kursistcoachen aftaler forløbet sammen med dig. Indsatsen kan bestå i støttende og styrkende samtaler, deltagelse i interne og eksterne møder som bisidder samt forskellige former for praktisk bistand. Der kan indgås aftale om daglig kontakt, fx telefonopkald eller sms-korrespondance om morgenen. Kursistcoachen kan endvidere være behjælpelig med råd og vejledning omkring fremtidigt studievalg, efter at du har afsluttet din uddannelse på Thy-Mors HF & VUC.

Kursistcoachen samarbejder – med dit samtykke – med andre efter behov. Kursistcoachen har tavshedspligt, men videregiver nødvendige og med dig aftalte informationer til relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er afgørende for et godt forløb, at du indgår i et positivt samarbejde med kursistcoachen og dermed er indstillet på at modtage den fornødne støtte.

Træffetider Thisted-afdelingen

Tirsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-15.00

Træffetider Nykøbing-afdelingen

Mandag kl. 13.00-15.00
Onsdag kl. 13.30-15.00
Torsdag kl. 10.00-11.30 og kl. 13.30-15.00

Kursistcoach
Lars Lunne Sørensen
telefon 61 14 01 26