Nykøbing: 5. oktober 2018 , Fællesarealet , kl. 10:40 - 11:25

Oplæg om Operation Dagsværk

Unge fra Operation Dagsværk (OD) i København vil fortælle om årets projekt i Grønland. Beløbet, som samles ind på OD-dagen onsdag den 7. november, skal anvendes til unge på Grønland.

 

Sammen med Ungdommens Røde Kors og Grønlands Røde Kors står OD for en kampagne i 2019, der skal køre i Grønland og Danmark for de penge som samles den 7. november.

Der er som altid mødepligt til fællesarrangementerne.

Tilbage