Banner image

Studiebøger på hf

Hver kursist har en personlig elektronisk studiebog, som ligger i LUDUS Web. Det er kursisten, der i samarbejde med tutoren er ansvarlig for, at der udarbejdes små resuméer af tutorsamtalerne, og at disse uploades i LUDUS Web. Studiebogen fungerer som et arbejdsredskab til støtte for kursistens gennemførelse af uddannelsesforløbet.

 

Planen for arbejdet med studiebogen ser ud som følger:

Hf2 1. år:

Tutorkursus (3 timer) afholdt af klassens lærerteam, som afsluttes med et kortfattet personligt essay, der uploades i LUDUS Web.

Samtale 1 i uge 36-37

Samtale 2 i uge 49-50

Samtale 3 i uge 8-9 eller 16-17

Hf2 2. år:

Samtale 1 i uge 43-44

Samtale 2 i uge 8-9 eller 16-17

På fagpakker på hf-enkeltfag er der 3 samtaler, fordelt som for 1. hf.

Tutorordningen er beskrevet nærmere her.