19. januar 2018

Hvad motiverer læsesvage til at uddanne sig?

Thy-Mors HF & VUC har fået bevilget penge til et projekt, som skal finde ud af, hvad der motiverer læsesvage og regnesvage til at få en uddannelse.

 

Samfundet bakker op, politikerne prioriterer det, og skolerne udbyder et hav af kurser og forløb.

Der er således masser af muligheder for efteruddannelse for de lavest uddannede i Danmark. Udfordringen er bare, at mange af dem tøver med at tage imod disse tilbud.

Men hvad er det, der holder dem tilbage? Det skal en nyt projekt, ledet af Thy-Mors HF & VUC i samarbejde med Jobcenter Mors og Jobcenter Thisted samt fagforeninger 3F og FOA, forsøge at finde ud af.

Projektet startede ved årsskiftet og løber frem til udgangen af 2019. Erhvervsstyrelsen har bevilget 460.941 kroner til at gennemføre interviews og fokusgruppeundersøgelser, der skal give svar på, hvad der kan motivere målgruppen af ordblinde, læsesvage og regnesvage til at få sig en uddannelse.

"Vi har alle de her gode tilbud i uddannelsessektoren. Og vi vil gerne blive klogere på, hvorfor der ikke er mange flere lavt-uddannede, som griber de her muligheder",
siger erhvervskoordinator Mette Bock Gadegaard, Thy-Mors HF & VUC.

Thy-Mors HF & VUC har allieret sig med Mette Mikkelsen, der er adjungeret professor i strategisk design ved Designskolen i Kolding og ekspert i brugerinddragelse.

Netop inddragelse af brugerne er en afgørende del af den plan, der er lagt for projektet. Der skal nemlig også findes løsninger, som arrangørerne vil prøve af på målgruppen.

"Projektet har både som mål at afdække, hvad udfordringerne består i. Men også at finde løsninger, som vi fremover kan bruge til at nå ind til denne her gruppe, vi traditionelt har haft svært ved at nå",
siger Mette Bock Gadegaard.
Tilbage