FAQ – HF-Cold Hawaii

Vi er en ungdomsuddannelse for unge med lyst til surf, hav, natur og fællesskab.

Fagligt svarer det til en traditionel hf, men opbygningen er en smule anderledes.

For det første bor vi to årgange sammen på Klitmøller Gl. Kro & Badehotel.

Kollegiet eller "Kroen", i daglig tale, danner ramme om fællesskabet der i høj grad er med til at gøre vores hf unik.

For det andet bruger vi naturen alt hvad vi kan, først og fremmest til surfing, men hvis bølgerne ikke er med os, bruger vi tiden med surfteori, skate, kører MTB, laver yoga, snakker surf, hygger i kollegiets forskellige fællesrum.

Når det er sagt så forsøger vi at være ved havet, når havet leverer gode bølger og derfor vil der være tale om en del mere fleksibilitet end du er vant til. Dvs. at når bølgerne er rigtige gode kan skemaet ændres eller timer aflyses så vi har muligheden for at komme i vandet.

Hf-undervisningen foregår både i Klitmøller Friskole og på Thy-Mors HF & VUC i Thisted, mens surf foregår på hele kysten kaldet Cold Hawaii.

Cold Hawaii er et område der strækker sig fra Agger i syd til Bulbjerg i nord. Området kaldes Cold Hawaii fordi der ligger ca. 30 naturskabte muligheder for gode bølger. Disse ”surfspots” supplerer hinanden så der i langt de fleste vejrforhold kan findes gode bølger.

Hovedstaden i Cold Hawaii er Klitmøller, og du vil derfor komme til at bo i Danmarks surf-centrum.

Uddannelsen består af to dele: en 2-årig hf-uddannelse og en surf-del. De to dele vil i perioder være integrerede, fleksible undervisningsforløb, som afvikles på kyststrækningerne i Cold Hawaii mm., mens der i andre perioder vil være tale om adskilte undervisningsforløb. Herudover vil en del af fritiden gå med surfaktiviteter og surfundervisning.

De fleksibelt tilrettelagte undervisningsforløb kan være integrerede tværfaglige forløb i udvalgte temaer og projekter, men kan også være fagfaglige forløb, hvor du fx kun har engelsk. Hvornår og hvordan forløbene afvikles, tilpasses vejr, vind, årstid og bølger.

Uddannelsen er et tilbud til alle, som ønsker at kombinere surfing og et aktivt udeliv med en 2-årig hf.

Undervisningen i surfing tager udgangspunkt i dine forudsætninger, og der vil være mulighed for at differentiere surfundervisningen. Det afgørende er dit engagement. Dertil kommer, at du skal have lyst til at være bosat på vores kollegie eller i byen Klitmøller, mens du tager uddannelsen.

Surf er skema lagt to gange i ugen – dette vil selvfølgelig ændre sig i forhold til bølgerne.

Er der ikke bølger i de skemalagte surftimer vil vi bruge timerne på surfteori, MTB, skate eller lign.

I dine idrætstimer vil der være surf eller surfrelaterede forløb.

Derudover vil der to eftermiddage om ugen være mulighed for surf, hvis der er bølger til det.

Du har selvfølgelig også mulighed for at surfe på egen hånd, når først du har styr på de basale færdigheder.

Vi inddeler alle på fire ”levels” – og vi har mange begyndere, der ikke eller kun har ganske lidt erfaring med surfing.

Du vil få et anderledes spændende hf-forløb, hvor fællesskab, surf og skate er i højsædet. Hertil kommer en studierejse – 2. årgang rejser to uger til Peniche, Portugal. Her får du mulighed for at prøve kræfter med Atlanterhavets bølger.

Undervejs i studieforløbet vil en instruktøruddannelse inden for surfing være en mulighed. Det vil være en kompetencegivende instruktøruddannelse, der i kombination med hf-forløbet som helhed ruster dig i forhold til et kommende studie, giver dig kvalifikationer i forhold til foreningsarbejde eller kan indgå som led i en trænerkarriere i Danmark eller i udlandet.

Under dit ophold vil du også få førstehjælp og ERC-kurser samt udvidet viden om søsikkerhed fra Trygfondens kystlivreddere.

Der vil være studietur til udlandet på 2. år af uddannelsen. Studieturen vil være en kombination af skolegang og surfundervisning. Du skal regne med, at udgiften vil være på 6.000-7.000 kr.

Såfremt du ikke ønsker at deltage i studieturen, bliver du tilbudt anden undervisning i rejseperioden.

Ja. Uddannelsen er dansk og undervisningen foregår på dansk.

Obligatoriske fag: Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Naturfagspakken (Kemi C, Biologi C og Geografi C) og Kultur- og samfundsfagspakken (Historie B, Religion C og Samfundsfag C), Idræt C.

Obligatoriske valgfag: Samfundsfag B, Idræt B og Mediefag C.

Thy-Mors HF & VUC har indgået en samarbejdsaftale med Klitmøller Gl. Kro & Badehotel, om at hotellet vil fungere som surf-kollegium. Her vil der være mulighed for at leje et værelse og dele køkken og fællesarealer med de af dine klassekammerater, som også vælger at bo her.

Her vil også være lektierum og klasselokaler, hvor hf-undervisningen kan finde sted i intensive surfperioder.

Udover at fungere som bosted, er stedet også tænkt som ramme for fællesskab og sociale fritidsaktiviteter. Derudover er det en oplagt mulighed for at være helt tæt på kysten og bo midt i Klitmøller, tæt på Surfklubben NASA.

Vælger du at bo på surfkollegium i Klitmøller, vil den månedlige leje for 1 enkeltmandsværelse være på 1.900 kr. om måneden inklusiv vand, varme og elektricitet. Depositum er 2.500 kr.

Ønsker du en snak om mulighederne for at leje et værelse og hvad det indebærer, er du altid velkommen til at ringe til surf-koordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53 eller skrive til cjo@vuctm.dk

Når vejret ikke egner sig til surf, er der masser af muligheder for cross-training; skateboard, wakeboard, MTB mm.

I Cold Hawaii er rammerne nemlig også helt perfekte, hvis man gerne vil prøve kræfter med naturen på landjorden.

Regler for optagelse på uddannelsen HF-Cold Hawaii er underlagt reglerne for optagelse på en almindelig hf-uddannelse. Læs optagelsesreglerne for hf her.

Ja. HF-Cold Hawaii er i forhold til SU underlagt samme vilkår som en traditionel hf-uddannelse.

Ja. Skulle du af den ene eller den anden årsag vælge at afbryde dit forløb på HF-Cold Hawaii, kan du til enhver tid overflyttes til et almindeligt tilrettelagt hf-kursus på en hvilken som helst uddannelsesinstitution i Danmark.

Du er altid velkommen til at ringe til os og få en snak om, om en HF-Cold Hawaii er noget for dig. For mere information om selve uddannelsen kan du kontakte rektor Erik Dose Hvid på telefon 23 60 65 30 eller på eh@vuctm.dk

Vil du vide mere i forhold til surf, er du velkommen til at kontakte surf-koordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53.

Send din ansøgning til os på vuc@vuctm.dk. Er du i tvivl om, hvordan du gør, så kontakt os på telefon 70 70 12 34.

Uddannelsen er altid åben for besøg. Aftal et møde med surf-koordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53 eller cjo@vuctm.dk

Læs mere om optagelse og tilmelding.

Du skal selv medbringe personligt udstyr – se listen nedenfor.

Derudover stiller uddannelsen alt udstyr til rådighed til såvel surf og SUP. Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe dit eget. Har du ikke noget, hjælper vi dig gerne, både i forhold til at sikre dig, at du får det rigtige i forhold til dit behov og i den rette kvalitet til en fair pris.

Har du spørgsmål vedrørende udstyr eller har du brug for vejledning fra A til Z, kan du til enhver tid kontakte surf-koordinator Claus Jokumsen på telefon 22 77 52 53.

Personligt udstyr
Sommerdragt: 5/3 mm eller 4/3 mm
Sommersko: 3 eller 5 mm

Vinterdragt: 6/4 mm
Vintersko: 7 eller 8 mm
Handsker: 3 eller 5 mm

Vandtæt sæk.