HF-Classic

På HF-Classic får du et skoleforløb, der svarer til en helt almindelig 2-årig hf.

 

Ud over den daglige undervisning i de enkelte hf-fag indgår der andre elementer i forløbet. Bl.a. vil der være introduktionskursus, som præsenterer fag og arbejdsmetoder og giver et grundlag for det videre arbejde. Desuden vil der være værkstedstimer, hvor studie- og arbejdsvaner kan udvikles, og elementer af de enkelte fag uddybes, hvis du har brug for det. På både 1. og 2. år vil der være projektperioder, hvor arbejdet foregår på tværs af fagene. På 2. hf udarbejdes et tværfagligt eksamensprojekt inden for kultur- og samfundsfaggruppen samt en større skriftlig opgave (SSO).

Nedenfor kan du se, hvilke fag og faggrupper, der er obligatoriske på 1. og 2. år.

Obligatoriske fag og faggrupper

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C
Praktisk/musisk fag C
Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
Samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Valgfag

2-3 valgfag på C-, B- eller A-niveau.

Opgaver

Større Skriftlig Opgave.

Tilrettelæggelse

På den 2-årige hf er der det første år stort set et fast skema. Tilvalgsfagene bliver mulige på 2. år – se nedenstående model.

1. år
Dansk: 4 timer
Engelsk: 6 timer
Naturfag: 9 timer
Idræt: 3 timer
Matematik C: 5 timer
Kreativt fag: 3 timer
Evt. innovation: 3 timer

2. år
Dansk: 6 timer
Engelsk: 6 timer
Kulturfag: 12 timer
Valgfag: 8-12 timer

Valgfagskombinationer

Kombinationen af obligatoriske fag og de frie valgfag giver dig gode muligheder for at sammensætte din hf-uddannelse efter interesse, eller så den passer til den uddannelse, du skal i gang med bagefter.

Du skal vælge 2-3 valgfag, afhængigt af sammensætningen af niveauer. Du kan vælge:

  • enten et fag på A-niveau og et fag på B-niveau
  • eller et fag på A-niveau og to fag på C-niveau
  • eller to fag på B-niveau
  • eller et fag på B-niveau og to fag på C-niveau

Se hvilke valgfag, du kan vælge imellem

Vi tilbyder ikke alle valgfag hvert år, da der skal være tilstrækkelige tilmeldte på et hold før det kan oprettes.

A-niveau

Engelsk

B-niveau

Spansk
Innovation
Biologi
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Psykologi
Samfundsfag
Tysk

C-niveau

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Innovation
Psykologi
Tysk