HF-Innovation

En 2-årig hf-uddannelse med fokus på kreativitet og innovation.

 

HF-Innovation er for dig, som har lyst til at tænke ud af boksen. Du kommer til at arbejde målrettet og systematisk med kreative og skabende problemstillinger – både i timerne og i situationer udenfor klasseværelset. HF-Innovation tilbydes i Thisted-afdelingen.

I dit uddannelsesforløb er der særlig fokus på de kreative fag, innovation og design. Du får mulighed for at skabe dit eget kreative projekt og deltage i konkurrencer med innovation og iværksætteri sammen med andre studerende.

Du har mange af de samme fag som på den almindelige hf. Dét der er anderledes er, at en del af undervisningen vil foregå i samarbejde med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

Du kommer til at arbejde projektorienteret og tværfagligt med praktiske løsninger på virkelige opgaver/samfundsproblemer, som du selv kan få øje på, eller løsninger som virksomheder/organisationer vil bede dig om at komme med.

På HF-Innovation indgår fagene Innovation C og Design C som en obligatorisk fagpakke på 1. år. Det er nemlig disse to fag, som sætter dig i stand til at arbejde kreativt med idéudvikling i din hf-uddannelse.

HF-Innovation giver adgang til de samme uddannelser, som en traditionel hf-eksamen.

Nedenfor kan du se, hvilke fag og faggrupper, der er obligatoriske på 1. og 2. år.

Obligatoriske fag og faggrupper

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C
Design C
Innovation C
Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) Samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)

Valgfag

2-3 valgfag på C-, B- eller A-niveau.

Opgaver

Større Skriftlig Opgave.

Tilrettelæggelse

På den 2-årige hf er der det første år stort set et fast skema. Tilvalgsfagene bliver mulige på 2. år – se nedenstående model.

1. år

Dansk: 4 timer
Engelsk: 6 timer
Naturfag: 9 timer
Idræt: 3 timer
Matematik C: 5 timer
Design: 3 timer
Innovation: 3 timer

2. år

Dansk: 6 timer
Engelsk: 6 timer
Kulturfag: 12 timer
Valgfag: 8-12 timer

Valgfagskombinationer

Kombinationen af obligatoriske fag og de frie valgfag giver dig gode muligheder for at sammensætte din hf-uddannelse efter interesse, eller så den passer til den uddannelse, du skal i gang med bagefter.

Du skal vælge 2-3 valgfag, afhængigt af sammensætningen af niveauer. Du kan vælge:

  • enten et fag på A-niveau og et fag på B-niveau
  • eller et fag på A-niveau og to fag på C-niveau
  • eller to fag på B-niveau
  • eller et fag på B-niveau og to fag på C-niveau

Se hvilke valgfag, du kan vælge imellem

Vi tilbyder ikke alle valgfag hvert år, da der skal være tilstrækkelige tilmeldte på et hold før det kan oprettes.

A-niveau
Engelsk

B-niveau
Spansk
Innovation
Biologi
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Psykologi
Samfundsfag
Tysk

C-niveau
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Innovation
Psykologi
Tysk