HF-Uni

HF-Uni er målrettet universiteter og andre højere læreranstalter.

 

HF-Uni er en udvidet linje på to år, hvor du i 2. hf får flere fag end dine klassekammerater. Med HF-Uni kommer du hurtigt fremad mod dit drømmestudie. I løbet af to år vil du få de niveauer, som kræves for at søge optagelse på de humanistiske, samfundsfaglige eller naturvidenskabelige universitetsbacheloruddannelser. Da du opnår et højere fagligt niveau på HF-Uni end på de andre hf-linjer, er HF-Uni mere krævende og forudsætter gode studiekompetencer fra første dag.

Valgfag

Obligatoriske valgfag: Engelsk A + Matematik B + Samfundsfag B + Kemi B + Psykologi C