Banner image

FLEX-undervisning

Vi tilbyder FLEX-undervisning på avu (almen voksenuddannelse på 9.-10.klassetrin) og på FVU (forberedende voksenundervisning) i dansk og matematik.

 

FLEX-undervisning er ensbetydende med, at:

  • du kan tage avu-fag og -niveauer på lige fod med almindelig holdundervisning
  • du kan få undervisning i faget dansk og matematik på FVU
  • du i hvert fag kan gå frem i det tempo, der passer dig og med et særligt tilrettelagt skema
  • du kan arbejde i en blanding af klasserum, studieværksted og studiegrupper
  • du kan enten arbejde i studiegrupper eller arbejde alene.

Lær i dit eget tempo

Med FLEX-undervisning på avu kan du lære i det tempo, der passer dig og løse dine opgaver i Studiecenteret – i studiegrupper eller på egen hånd derhjemme. Til gengæld er det et krav, at du følger din studieplan, at du møder op, når det er aftalt og afleverer dine opgaver til tiden – og at du formår at arbejde selvstændigt alene eller i grupper.

Sådan foregår FLEX-undervisning på avu

Sammen med din vejleder udarbejder du en uddannelsesplan, der indeholder de fag, prøver og det skema du ønsker. Derudover udformer du sammen med din faglærer en studieplan for det enkelte fag. Skolen stiller bøger og undervisningsmateriale til rådighed, og lektierne laver du hjemme eller på skolen, alt efter hvad der passer dig. Bøger og materialer udlånes på skolen.

Overholdelse af fristerne for aflevering, fremmøde og din studieaktivitet registreres. Du er altid velkommen til at spørge vejlederne, hvis du er i tvivl om noget.

FLEX Værkstedsundervisning

Der er FLEX Værkstedsundervisning fire gange ugentlig, og her kan du få hjælp af din faglærer og arbejde med dine opgaver.

Fag og niveauer

Du kan vælge mellem nedenstående fag og niveauer som FLEX-undervisning på avu:

Dansk G, F, E, D
Engelsk G, F, E, D
Matematik G, F, E, D
Naturfag G, F, E, D

FVU-dansk trin 1, 2, 3 og 4 (gratis)
FVU-matematik trin 1 og 2 (gratis)
FVU-engelsk trin 1, 2, 3 og 4 (gratis)
FVU-digital trin 1, 2 og 3 (gratis)

Prøver

Avu-fagene afsluttes med skriftlige og/eller mundtlige prøver på G-niveau og på D-niveau. På F- og E-niveau afsluttes fagene med faglig dokumentation, der evalueres af læreren. Den faglige dokumentation kan være et eller flere skriftlige produkter, som er udarbejdet i undervisningen eller et mundtligt oplæg med udgangspunkt i en skriftlig synopsis.

Hvad koster det?

Se priser for de forskellige fag her.

SU, SVU, dagpenge

Du kan få SU, SVU eller være i aktivering i dette system på samme vilkår som i anden avu-undervisning. Det vil sige, at du skal følge den studieplan, som du og din lærer har planlagt sammen, at du skal møde til aftalte tider og aflevere aftalte opgaver til tiden. Dit fremmøde og din aktivitet registreres.

Tilmelding

Tilmelding foregår ved personlig henvendelse i vejledningen. Ring til os på telefon 70 70 12 34 eller bestil tid her.

Du kan tilmelde dig FLEX-undervisning når som helst, men der er nogle tilmeldingsfrister i forhold til, hvornår du kan gå til prøve. Der afholdes prøver to gange om året – i december og i maj/juni.

Tilmeldingsfrister

1. oktober for at komme til prøve/eksamen i december
1. marts for at komme til prøve/eksamen i maj/juni