IGU – Integrationsgrunduddannelse

Uddannelsesforløbet skal give deltagerne kvalifikationer, som giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller give mulighed for varig og ordinær beskæftigelse inden for området.

 

Thy-Mors HF & VUC og EUC Nordvest udbyder IGU til:

  • Fødevareindustri
  • Værkstedsassistent
  • Landbrugsmedhjælper
  • Servicemedarbejder

Fordele ved IGU

Uddannelsesforløbet giver deltageren grundlæggende kendskab til jobområdet, og sætter dem i stand til at gennemføre daglige arbejdsfunktioner, samtidig med at deltageren kvalificeres sprogligt også specifikt i forhold til branchen.

Deltageren får kendskab til det danske arbejdsmarked, arbejdsmiljø, kvalitetskrav, overenskomstsystem, videreuddannelsesmuligheder o.a.

Deltagere

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der på starttidspunktet er fyldt 18 år, men ikke 40 år, og som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Varighed

2-årigt forløb (vekslende mellem praktik og skole) – aftales mellem arbejdsgiver og integrationsborger.

Beviser

Virksomheden udsteder bevis efter fuldførelse af den samlede uddannelse. Der udstedes uddannelsesbevis på AMU/FVU/avu.