FVU-start

Tilbud til voksne med dansk som andetsprog, med fokus på mundtlighed og ordkendskab.

 

Undervisningen er et tilbud til voksne med dansk som 2. sprog, der har behov for at styrke deres dansk-sproglige færdigheder forud for eller samtidig med deltagelse i FVU-matematik, FVU-læsning, FVU-læsning for tosprogede eller i en arbejdsmarkedsuddannelse.