Banner image

Produktionsteknologpakken

 

Hvad er produktionsteknologpakken?

Vi tilbyder de hf-fag, du skal bruge for at kvalificere dig til optagelse som produktionsteknolog, som udbydes på UCN i Thisted. Fagene er: Engelsk C, Matematik C og Kemi C. Du kan selvfølgelig følge flere fag, hvis du ønsker det.

Optagelse

Ud over ovennævnte hf-fag kræves relevant erhvervserfaring.

Hvem kan deltage?

Du skal minimum have 10. klasse eller tilsvarende for at gå på hf.

Økonomi

Du kan få SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen.

Pris

1.650 kr.

Vær opmærksom på, at du kan få deltagerbetalingen refunderet for de fag, der kræves for at blive optaget på produktionsteknologstudiet. Spørg efter et refusionsskema i administrationen.