Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Nørgård

Formand

Gunhild Olesen Møller

Næstformand. Udpeget af bestyrelsen

Jens Vognsen

LO Thy-Mors

Jan Pedersen

Jobcenter Mors

Henrik Gregersen

Thisted Kommune

Dora Leegaard

UCN

Tage Odgaard Nielsen

Dansk Industri

Irene Christensen

Medarbejderrepræsentant

Lotte Hald Grubbe

Medarbejderrepræsentant

Melissa Skoust Campara

Kursistrepræsentant, Thisted