Banner image

Undervisningsmiljøvurdering

 

Skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø kortlægges og evalueres hvert andet år af skolens kursister i en stor Elevtrivselsundersøgelse (ETU), jf. skolens Kvalitetssikringsplan. Resultaterne af undersøgelsen, en Powerpoint med resultaterne, samt en handlingsplan forelægges skolens to kursistråd og skolens Arbejdsmiljøorganisation. Desuden drøftes ETU’en på lærerforsamlinger, på personalemøder og i lærerteam. ETU’en er tilgængelig her.

Elever og studerende har ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) til at tale deres sag i forbindelse med undervisningsmiljøarbejdet. En UMR har ret til en plads i skolens Arbejdsmiljøorganisation (AMO), når denne beskæftiger sig med spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet.