Banner image

Personlig formidling i praksis

Formidling handler om, hvordan du kan anvende kommunikation hensigtsmæssigt og blive bevidst om din fremtoning.

 

At kende metoderne inden for kommunikation kan være dét, der gør, at du kan yde dit allerbedste, og få dine budskaber ud til andre – uanset om du skal blive bedre til at tale til en forsamling, lære at blive bedre til at argumentere eller træde mere i karakter med din personlige kommunikation. På kurset i ’Formidling’ får du redskaberne til at blive stærkere i forhold til mundtlig kommunikation.

Formål med kurset

Du opnår grundlæggende viden og færdigheder i mundtlig formidling og kendskab til kropssprogets betydning i en formidlingssituation. På kurset lærer du at tilrettelægge et oplæg i forhold til situation, emne og målgruppe. Du lærer desuden at gøre brug af elektroniske og fysiske hjælpemidler.

Indhold

  • Retorik, kommunikation og kropssprog
  • Retorikkens fem hjørnestene
  • Feedback-træning
  • Disponering og tilrettelæggelse
  • Sprogstrategier og argumentation
  • Praktiske øvelser

Varighed

23 timer

Tilmelding

Henvendelse til VUC Erhverv på telefon 70 70 12 34.