Banner image

SPS / Læsevejledning

Få hjælp til at gennemføre på lige fod med andre.

 

SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS skal sikre, at du har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever eller studerende, selvom du har en funktionsnedsættelse. Her kan du læse om SPS og betingelserne for at få SPS.

Hvem kan få studiestøtte (SPS)?

Kursister med disse udfordringer kan ansøge om støtte:

 • Ordblindhed

 • Talblindhed

 • Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD, autisme, mm.)

 • Døve eller hørehæmmede

 • Blinde eller svagsynede

 • Bevægelseshandicap

 • Kronisk eller alvorlig sygdom.

 

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan bl.a. få hjælp til at:

 • Strukturere din hverdag

 • Øve dig i at sidde i rum med flere kursister

 • Danne dig et overblik over dine opgaver

 • Øve noteteknik

 • Øve din mundtlige præsentation

 • Forberede dig til eksamen

 

Du kan også få IT-hjælpemidler, specialstole eller andet til din indlæring, læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Støtten kan have mange former, men kan aldrig være direkte terapi eller behandling. SPS kan heller ikke anvendes til at imødegå fravær, som funktionsnedsættelsen medfører. SPS kan derfor ikke anvendes til repetition af pensum eller lektiehjælp.

 

Søg SPS

Kontakt vores SPS-vejleder Lene Rysgaard tlf. 70701234, hvis du gerne vil søge SPS.

 

Brochure

Se mere her.