Banner image

Tilfredshedsundersøgelser

Vi gennemfører hvert andet år en elevtilfredsheds-undersøgelse og en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
Du kan se de seneste her.

 

Elevtilfredshedsundersøgelse 2018

Elevtrivselsundersøgelsen blev gennemført i 2018 blandt kursisterne på Thy-Mors HF & VUC. Svarprocenten var på 63%.

Præsentation

Resultatark

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2019

Afdækning af Professionel Kapital

Rapporterne er afdelingsopdelt, og undersøgelsen er gennemført anonym.

Hovedrapport

Avu-lærere i Thisted-afdelingen

Hf-lærere i Thisted-afdelingen

Hf-lærere i Nykøbing-afdelingen

Administration

Servicepersonale

Der er ingen rapporter for ledelsen eller for avu-lærere i Nykøbing-afdelingen, da der var for få besvarelser til at kunne udarbejde en brugbar rapport indenfor de to specifikke områder.