Tilfredshedsundersøgelser

Vi gennemfører hvert andet år en elevtilfredsheds-undersøgelse og en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
Du kan se de seneste her.

 

Elevtilfredshedsundersøgelse 2016

Elevtrivselsundersøgelsen blev gennemført i november 2016 blandt kursisterne på Thy-Mors HF & VUC. Svarprocenten var på 68%.

Se rapporten.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015

Afdækning af Professionel Kapital

Rapporterne er afdelingsopdelt, og undersøgelsen er gennemført anonym.

Avu-lærere i Thisted-afdelingen

Hf-lærere i Thisted-afdelingen

Lærere i Nykøbing-afdelingen

Administration

Servicepersonale