Banner image

FVU-engelsk

FVU-engelsk er for medarbejdere, der har behov for styrkende færdigheder inden for engelsk i deres jobfunktion.

 

Faget understøtter de basale færdigheder og har særligt fokus på brancherelateret engelsk.
Med FVU-engelsk bliver man bedre til:

  • Lytteforståelse
  • Læseforståelse
  • Samtalefærdighed
  • Mundtlig færdighed
  • Skrivefærdighed