Banner image

FVU-engelsk

FVU-engelsk er for voksne over 25 år, der har behov for styrkende færdigheder inden for engelsk.

 

FVU-engelsk er undervisning for voksne over 25 år som enten er ledige eller i beskæftigelse, og ønsker at blive bedre til grundlæggende engelsk.
Når du læser FVU-engelsk får du styrket dine kommunikative færdigheder, og du trænes i at forstå, talt of skrevet engelsk. Målet er, at du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt i forhold til dit job og din dagligdag.
Undervisningen foregår med udgangspunkt i det behov, du har i det daglige.

Med FVU-engelsk bliver man bedre til:

  • Lytteforståelse
  • Læseforståelse
  • Samtalefærdighed
  • Mundtlig færdighed
  • Skrivefærdighed

 Undervisningen er gratis.