Banner image

Adgangskrav til videregående uddannelse

En hf-eksamen er adgangsgivende til korte og mellemlange videregående uddannelser, og med et supplerende overbygningsforløb (SOF) kan du ligesom med de andre gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, htx og hhx) søge optagelse på mange lange videregående uddannelser.

 

Søger du ind på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, skal du søge ind gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) under kvote 1. Her er det din eksamenskvotient (eksamensgennemsnit), der afgør, om du bliver optaget på den søgte uddannelse. Ansøgningsfristen for optagelse under kvote 1 er almindeligvis 5. juli kl. 12.00.

På mange uddannelser kan du også søge optagelse under kvote 2, hvor ansøgningsfristen almindeligvis er den 15. marts kl. 12.00. Her kan være forskellige optagelsesbetingelser, det kan fx være:

  • En adgangsgivende eksamen med en lavere kvotient end der kræves under kvote 1.

Andre kvalifikationer kan være:

  • Et eller flere års erhvervserfaring
  • En anden uddannelse, højskole- eller udlandsophold, fritidslederaktiviteter mv.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser både under kvote 1 og kvote 2 stiller krav om bestemte fag på bestemte niveauer før optagelse. Undersøg altid på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker optagelse, hvilke krav de stiller netop der.

Adgangskortet

Brug adgangskortet til at se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til.