Banner image

Kommunikation & Anerkendelse

Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation basalt set et spørgsmål om at forstå andre fra deres udgangspunkt. Grundlæggende kursus.

 

Anerkendelse er også et værktøj, hvormed du kan skabe konstruktive ændringer. Med kurset i ’Kommunikation & anerkendelse’ får du redskaberne til at kunne anvende anerkendende kommunikation i praksis – på jobbet og i hverdagen.

Formål med kurset

Du opnår viden om, hvad anerkendelse egentlig er, og hvad det kan betyde for den enkelte i samværet med andre. Du vil også blive bevidst om, hvordan god og anerkendende kommunikation kan påvirke relationer og skabe ændringer, ligesom du lærer at anvende hensigtsmæssig kommunikation i praksis.

Indhold

Grundlæggende kommunikationsteori:

  • Anerkendende kommunikation
  • Anerkendelse kontra ros
  • Den etiske og æstetiske samtale – assertion
  • Nonverbal kommunikations betydning for samtalen (kropssprog)

Relationers betydning for samarbejde og arbejdsmiljø:

  • Forståelse for hinandens måde at se verden på
  • Appreciative Inquiry (på dansk anerkendende samtale)

Varighed

15 timer

Tilmelding

Henvendelse til VUC Erhverv på telefon 70 70 12 34.