Banner image

Konflikthåndtering

Konflikter og uoverensstemmelser er naturligt – og noget, vi ikke undgår i vores job eller vores hverdagsliv. Kunsten og udfordringen er at få dem løst i fællesskab på en konstruktiv måde.

 

Selvom igangværende eller potentielle konflikter kan være anstrengende, nytter det ikke at undgå dem. Tværtimod, kan resultatet af en konflikt vise sig at være positivt – særligt når den håndteres hensigtsmæssigt. Med kurset i ’Konflikthåndtering’ får du teknikker, som ruster dig til at blive bedre til at tackle uoverensstemmelser og håndtere konflikter i praksis.

Formål med kurset

Du opnår viden om konflikters opståen og udvikling og øget opmærksom på egne konfliktstile. Du præsenteres for teknikker og konkrete værktøjer, som ruster dig til at identificere og håndtere forskelligheder og uoverensstemmelser. Herigennem vil du lære at arbejde med konflikter og skabe bedre handlemuligheder for praktisk håndtering af konfliktsituationer.

Indhold

  • Konflikttyper og konfliktstile
  • Konflikttrappen
  • Lineær og cirkulær tankegang
  • Optrappende og afspændende sprog
  • Konflikthåndteringskultur
  • Konflikter som udviklingsressource

Varighed

15 timer

Tilmelding

Henvendelse til VUC Erhverv på telefon 70 70 12 34.