Banner image

Deltagerbetaling

Se her, hvad vores forskellige tilbud koster.

 

Du skal have betalt deltagerbetaling, før du er optaget på et hold. Hvis du tilmelder dig uden at betale deltagerbetaling, står du på venteliste. Når Thy-Mors HF & VUC har registreret din deltagerbetaling for en holdtilmelding, optages du på holdet og modtager brev om optagelse.

Du kan betale kontant, med Dankort eller MobilePay i administrationen, via netbank eller med girokort i banken eller på posthuset.

Deltagerbetaling pr. fag

OBU   Gratis
Ordblindeundervisning    
     
FVU   Gratis
Forberedende Voksenundervisning i læsning og matematik    
     
IKV   Gratis
Individuel Kompetencevurdering    
      
Avu   140 kr.
Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Matematik,
Naturvidenskab og Samfundsfag
   
     
Avu: Der betales for hvert niveau inden for de enkelte fag,
men for to på hinanden følgende niveauer (fx G og F)
skal du kun betale for ét niveau.
   
     
Hf-enkeltfag   550 kr.
Biologi, Dansk, Engelsk, Billedkunst, Geografi, Historie, Kemi, Matematik, Mediefag, Psykologi, Religion, og Samfundsfag     
     
Der betales for hvert niveau inden for de enkelte fag.    
     
2-årig hf   Gratis
     
GS-kurser   Gratis, hvis du har
taget en gymnasial
uddannelse inden
for de sidste 2 år
– ellers er prisen
550 kr. pr. fag

Tilbagebetaling 

Hvis du vil framelde dig et fag, som du allerede er tilmeldt og har betalt, kan deltagerbetalingen returneres. Forudsætningen er, at du framelder dig senest 5 hverdage før holdstart.

Særlige reguleringer for nogle kursister

Efterlønnere og alderspensionister

Efterlønnere og alderspensionister, som har mindre end 8 timers arbejde om ugen på arbejdsmarkedet, skal betale 750 kr. ekstra pr. fag på avu- og hf-enkeltfag.

Selvstuderende

Som selvstuderende på avu og hf skal du betale for at gå til prøve i hvert fag. Du skal betale det, der svarer til fagets deltagerbetaling.
Selvstuderende betaler almindelig deltagerbetaling uanset uddannelsesmæssig baggrund.

Videregående uddannelse

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Det betyder, at du skal betale mellem 8.000 kr. og 25.000 kr. ekstra pr. fag, du tilmelder dig. Kontakt en studievejleder for at få vejledning Se priserne her.

I den forbindelse skal ansøgeren underskrive en "Tro & love erklæring" på, at man ikke i forvejen har en videregående uddannelse.

Der findes endnu ikke brugervenlige oversigter over, hvilke uddannelser der regnes for videregående. Skolen er blot blevet henvist til at trække oplysningerne fra Danmarks Statistik. Se listen her.

Tilskud til deltagerbetaling

Du kan få tilskud til deltagerbetalingen, hvis du er berettiget til SU eller SVU. Tilskuddet søges via www.su.dk eller www.svu.dk. Her kan du også læse mere om reglerne for tilskud.

Hvis du har fået tilskud til deltagerbetalingen, skal du være opmærksom på, at dette tilskud trækkes fra en eventuel tilbagebetaling af deltagergebyr.

Kommunal deltagerbetaling

Kursister, der henvises fra et jobcenter eller en anden kommunal forvaltning, skal have en skriftlig forhåndsgodkendelse fra kommunen på, at kommunen er villig til at betale.

Kursister kan ikke blive tilmeldt, før en sådan godkendelse er på plads. Der gælder de samme adgangskrav som for ordinære kursister.

Hvem er omfattet:
Kommunen har mulighed for at betale for uddannelsesaktiviteter til personer, der i forvejen modtager forskellige typer af ydelser. Hvem det omfatter er beskrevet i ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §2” samt i ”Lov om arbejdsløshedsforsikring kapitel 9”.

Studieture og ekskursioner

På HF:
- Endagsture og ekskursioner betales normalt af skolen.
- Studieture/flerdagsture betales af eleven/kursisten.