Værdigrundlag

Værdigrundlag for Thy-Mors HF & VUC.

 

Visioner

Thy-Mors HF & VUC vil

 • være en almendannende, kendt, betydende, respekteret og proaktiv uddannelsesinstitution i Thy og på Mors
 • være en uddannelsesinstitution, der satser på innovation og entreprenørskab samt bidrager til en bæredygtig udvikling
 • gennem et forpligtende samarbejde med andre lokale uddannelsesinstitutioner sikre et bredt og alsidigt uddannelsestilbud
 • være en engageret samarbejdspartner i forhold til private og offentlige virksomheder
 • bidrage til, at det generelle uddannelsesniveau i området højnes – herunder arbejde for, at 95%-målsætningen for unge og 50%-målsætningen med hensyn til videreuddannelse opfyldes
 • skabe og præge udviklingen af de almene ungdoms- og voksenuddannelser lokalt, regionalt og nationalt
 • være en uddannelsesinstitution med gode og tidssvarende fysiske rammer
 • være en attraktiv uddannelsesinstitution/arbejdsplads for alle kursister og medarbejdere
 • være en arbejdsplads, som lægger stor vægt på efter- og videreuddannelse.

Mission

Thy-Mors HF & VUC vil

 • være udbyder af almen undervisning for unge, unge voksne samt kortuddannede
 • gennem et bredt fagudbud med alsidige og fleksible tilrettelæggelser tilbyde uddannelse samt efter- og videreuddannelse inden for ordblindeundervisning, Forberedende Voksenundervisning samt almen og studieforberedende undervisning fra grundlæggende til højeste gymnasiale niveau
 • gennem fleksible tilrettelæggelsesformer – herunder fjernundervisning – skabe muligheder for almen kompetencegivende undervisning til flere målgrupper
 • skabe et rummeligt og attraktivt læringsmiljø ved at vise respekt for den enkelte kursists faglige, sociale og kulturelle baggrund
 • gennem aktiv kulturformidling inspirere lokalbefolkningen
 • gennem dialog og kompetenceudvikling skabe en innovativ og udviklingsorienteret skole.

Værdier

Thy-Mors HF & VUC vil

 • skabe et forpligtende lærings- og arbejdsfællesskab for alle kursister og ansatte, der bygger på respekt og tolerance, engagement, ansvarlighed, empati, humor samt åbenhed og medindflydelse. I skolens værdigrundlag indgår desuden bevidsthed om og medansvar for bæredygtig grøn udvikling og social ansvarlighed.

Vedtaget af bestyrelsen ved Thy-Mors HF & VUC, maj 2011.