Sociale klausuler

Thy-Mors HF & VUC anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med relevante udbud.

 

Såfremt skolen vælger at undlade dette, vil det blive begrundet og offentliggjort her på skolens hjemmeside.

For nærmere vejledning henvises til loven, lovens forarbejderbekendtgørelsen og Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning af 30. august 2013.