Banner image

Sociale klausuler

Thy-Mors HF & VUC anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med relevante udbud.

 

Såfremt skolen vælger at undlade dette, vil det blive begrundet og offentliggjort her på skolens hjemmeside.

For nærmere vejledning henvises til loven, lovens forarbejderbekendtgørelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyeste vejledning fra december 2018.