Banner image

Socialrådgiverpakken

 

Hvad er Socialrådgiverpakken?

Vi tilbyder de hf-fag, du skal bruge for at kvalificere dig til optagelse som socialrådgiver. Fagene er: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C+B og Psykologi C. Du kan selvfølgelig følge flere fag, hvis du ønsker det.

Optagelse

Ud over ovennævnte hf-fag kræves relevant erhvervserfaring.

Hvem kan deltage?

Du kan tidligst starte et år efter, du har taget folkeskolens afgangsprøve – det gælder også, hvis du i grundskolen eller på en efterskole afslutter 10. klasse med eksamen.

Økonomi

Du kan få SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen.

Pris

2.200 kr. hvis du har Samfundsfag C i forvejen. Ellers kan du tage Samfundsfag C sideløbende, og så er prisen 2.750 kr.

Vær opmærksom på, at du kan få deltagerbetalingen refunderet for de fag, der kræves for at blive optaget på socialrådgiverstudiet. Spørg efter et refusionsskema i administrationen.