Banner image

Socialrådgiverpakken

 

Hvad er Socialrådgiverpakken?

Vi tilbyder de hf-fag, du skal bruge for at kvalificere dig til optagelse som socialrådgiver. Fagene er: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C+B og Psykologi C. Du kan selvfølgelig følge flere fag, hvis du ønsker det.

Optagelse

Ud over ovennævnte hf-fag kræves relevant erhvervserfaring.

Hvem kan deltage?

Du skal minimum have 10. klasse eller tilsvarende for at gå på hf.

Økonomi

Du kan få SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen.

Pris

2.200 kr. hvis du har Samfundsfag C i forvejen. Ellers kan du tage Samfundsfag C sideløbende, og så er prisen 2.750 kr.

Vær opmærksom på, at du kan få deltagerbetalingen refunderet for de fag, der kræves for at blive optaget på socialrådgiverstudiet. Spørg efter et refusionsskema i administrationen.