Banner image

Almen voksenuddannelse

Mangler du et eller flere fag, eller trænger du til at genopfriske nogle fag – fordi du gerne vil ruste dig til et bestemt job, til et efteruddannelsesforløb på din arbejdsplads eller en uddannelse? På avu har du mulighed for at følge ét, flere eller alle fag svarende til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse.

 

Man skal som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på avu, men voksne under 25 år kan under særlige omstændigheder få adgang, eksempelvis hvis vedkommende er selvforsørgende eller deltidsbeskæftiget. Undtagelsesbestemmelserne følger af avu-lovens § 2.

Almen voksenuddannelse (avu) er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning og udbydes på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D. Det højeste niveau er D, og svarer til niveauet over folkeskolens 10. klasse. Så hvis du har brug for folkeskolefag på niveauet over den traditionelle 10. klasse, skal du vælge fag på D-niveau.

Avu henvender sig til alle over 25 år, som ikke har 9. eller 10. klasse eller som ønsker at genopfriske og forbedre ét eller flere fag på grundskole-niveau. Avu er også et rigtig godt fundament, hvis du ønsker at styrke din faglige indsigt og viden, og blive klædt på til videre uddannelse.

På avu kan du vælge mellem følgende kernefag

Dansk
Basis
G

Dansk som andetsprog
Basis
G
F
E
D

Engelsk

Matematik

Naturvidenskab

Samfundsfag
G

Tilbudsfag

It (på værkstederne)
Basis
G

En avu-eksamen er adgangsgivende til den 2-årige hf, hvis du har følgende fag på G- og D-niveau:

  • Fag på D-niveau: Dansk D eller Dansk som 2. sprog, Engelsk D, Matematik D
  • Fag på G-niveau: Naturvidenskab G og ét af fagene: Historie G, Samfundsfag G, Tysk G eller Fransk G

Optagelse

Før du kan starte på avu, skal du snakke med en vejleder. Vejlederne hjælper dig med at afklare, hvilket trin du kan begynde på, og orienterer dig om de enkelte fag.

Nye hold starter op i august og januar, men vi har også opstart af hold på andre tidspunkter. Du er altid velkommen til at kontakte vejlederne, hvis du har spørgsmål.

Kontakt os

Ring på tlf. 70 70 12 34 eller book en tid her.