Banner image

Pædagogpakken

 

Hvad er Pædagogpakken?

Vi tilbyder de hf-fag, du skal bruge for at kvalificere dig til optagelse på pædagogseminariet. Fagene er: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C og Psykologi C. Du kan selvfølgelig følge flere fag, hvis du ønsker det.

Optagelse på pædagogseminariet

Ud over ovennævnte hf-fag kræves relevant erhvervserfaring.

Hvem kan deltage?

Du kan tidligst starte et år efter, du har taget folkeskolens afgangsprøve – det gælder også, hvis du i grundskolen eller på en efterskole afslutter 10. klasse med eksamen.

Økonomi

Du kan få SU, hvis du har mindst 23 timer om ugen.

Pris

2.200 kr.

Vær opmærksom på, at du kan få deltagerbetalingen refunderet for de fag, der kræves for at blive optaget på pædagogseminariet. Spørg efter et refusionsskema i administrationen.