Undervisningsbeskrivelser sommer 2019

 

--> Se Censorhæfte for sommereksamen på hf 2019

Holdnummer

Fag 

Niveau 

Lærer 

t412bk-c Billedkunst C TW
t341bi-c Biologi C PGE
tfj-BiC Biologi C PGE
t342bi-b Biologi B PGE
tfj-BiB Biologi B PGE
m342bi-b Biologi B EBD
t801daC Dansk C RHO
m2017A Dansk A KKB
m2017B Dansk A SLA
t2017B Dansk A EFM
t2017C Dansk A EFM
t305da-a Dansk A SLA
tfj-DaA Dansk A KKE
t300da-a Dansk A KKE
t2017A Dansk A KKE
t705dsaA Dansk som andetsprog A RKS
t801enC Engelsk C STB
tfj-HenC Engelsk C MS
m2017A Engelsk B LOG
m2017B Engelsk B LOG
t2017A Engelsk B CL
t2017B Engelsk B CL
t2017C Engelsk B MR
t321en-b Engelsk B MS
t322en-b Engelsk B MR
tfj-HenB Engelsk B MS
tfj-HenA Engelsk A MS
tfj-FyB Fysik B JD
tfj-GeC Geografi C EBD
t401ge-c Geografi C MRB
t361hi-b Historie B MEH
tfj-HiB Historie B MEH
t2017C Idræt B PCW
t461id-b Idræt B PCW
t381ke-c Kemi C CLY
tfj-KeC Kemi C CLY
tfj-KeB Kemi B GJ
tfj-MaC Matematik C JD
t311ma-c Matematik C KP
t313ma-c Matematik C GJ
t2018A Matematik C JD
t2018B Matematik C JD
t2018C Matematik C GJ
m2018A Matematik C LKH
m312ma-b Matematik B LKH
t312ma-b Matematik B JD
t314ma-b Matematik B KP
tfj-MaB Matematik B KP
t605ma-a Matematik A KP
tfj-MaA Matematik A KP
m2018A Naturvidenskabelig faggruppe C EBD, CLY
t2018A Naturvidenskabelig faggruppe C DJE, MRB, CLY
t2018B Naturvidenskabelig faggruppe C DJE, EBD, CLY
t2018C Naturvidenskabelig faggruppe C DJE, MRB, CLY
m351ps-c Psykologi C CBT
t351ps-c Psykologi C CBT
t353ps-c Psykologi C RKS
tfj-HpsC Psykologi C RKS
tfj-HreC Religion C EB
tfj-ReB Religion B EB
t372re-b Religion B EB
tfj-HsaC Samfundsfag C KNJ
t331sa-c Samfundsfag C SE
t333sa-b Samfundsfag B BM
t2017C Samfundsfag KNJ 
tfj-SaB Samfundsfag KNJ
m333sa-b Samfundsfag B KNJ
t392sp-b Spansk B MS