Undervisningsbeskrivelser sommer 2018

 

--> Se informationshæfte til censorer vedr. hf-eksamen sommer 2018.

Holdnummer

Fag 

Niveau 

Lærer 

t341bi-c Biologi C DJE
tfj-BiC Biologi C PGE, EBD
tfj-HbiB Biologi B PGE, EBD
m342bi-b Biologi B EBD
t342bi-b Biologi B DJE
tfj-HdaC aug. 17 Dansk KKE 
tfj-HdaC jan. 18 Dansk C KKE
t300da-a Dansk A KKE
m2016A Dansk A SLA
m300da-a Dansk A SE
t2016A Dansk A EB, KKB, RKS
t2016B Dansk A KKB
t2016C Dansk A KKB
tfj-HdaA Dansk A KKE
t705dsaA Dansk som andetsprog A LBE, AMA
tfj-HenC Engelsk C MS
m2016A Engelsk B LOG
m321en-b Engelsk B LOG
t2016A Engelsk B MR
t2016B Engelsk B SME
t2016C Engelsk B SME
t321en-b Engelsk B MS
t325en-b Engelsk B CL
tfj-HenB Engelsk B MS
t323en-a Engelsk A MS
tfj-HenA Engelsk A MS
t383fy-c Fysik C JD
tfj-HfyB Fysik B JD
tfj-HfyA Fysik A KP
t401ge-c Geografi C MRB
tfj-GeC Geografi C EBD
t361hi-b Historie B MNI
tfj-HbiB Historie B MNI
t2016C Idræt B PCW
t461id-b Idræt B PCW
t381ke-c Kemi C CLY
tfj-KeC Kemi C CLY
tfj-KeB Kemi B CLY
m2016A Kultur- og samfundsfag - KNJ, LOG, KAA, MEH
t2016A Kultur- og samfundsfag - BM, KAA, KKB, MEH
t2016B Kultur- og samfundsfag - BM, KAA, KKB, MEH
t2016C Kultur- og samfundsfag - BM, KAA, KKB, MEH
m2017A Matematik C LKH
m2017B Matematik C LKH
t2017A Matematik C GJ
t2017B Matematik C JD
t2017C Matematik C GJ
t311ma-c Matematik C KP
t313ma-c Matematik C JD
tfj-MaC Matematik C JD
m312ma-b Matematik B LKH
t312ma-b Matematik B JD
t314ma-b Matematik B KP
tfj-HmaB Matematik B KP
t315ma-a Matematik A KP
t605ma-a Matematik A KP
tfj-HmaA Matematik A KP
m2017A Naturvidenskabelig faggruppe - EBD, CLY
m2017B Naturvidenskabelig faggruppe - EBD, CLY
t2017A Naturvidenskabelig faggruppe - GJ, MRB, DJE
t2017B Naturvidenskabelig faggruppe - CLY, MRB, DJE
t2017C Naturvidenskabelig faggruppe - GJ, MRB, DJE
t351ps-c Psykologi C RKS
tfj-HpsC Psykologi C RKS
m352ps-b Psykologi B CBT
t352ps-b Psykologi B RKS
tfj-HpsB Psykologi B RKS
t371re-c Religion C MEH
tfj-HreC Religion C EB
t372re-b Religion B MEH
tfj-HreB Religion B EB
m331sa-c Samfundsfag C SE
tfj-HsaC Samfundsfag C KNJ
t331sa-c Samfundsfag C LCH
m333sa-b Samfundsfag B SE
t2016C Samfundsfag B BM
tfj-HsaB Samfundsfag B KNJ
t333sa-b Samfundsfag  B KNJ 
tfj-HtyB Tysk B TWH