Banner image

Kvalitet

 

Thy-Mors HF & VUC's plan for kvalitetssikring har til formål at sikre, at evaluering gennemføres systematisk i hele organisationen, så kursisterne og medarbejderne trives, og vi sikrer, at kvaliteten af undervisningen er så optimal som mulig og fortsat udvikles.

Se skolens kvalitetssystem for HF her.
Se bilag til skole- og institutionsplan for AVU-afdelingen her

Vil du vide mere, kan du kontakte rektor Erik Dose Hvid på eh@vuctm.dk