Kvalitet

 

Thy-Mors HF & VUC's plan for kvalitetssikring har til formål at sikre, at evaluering gennemføres systematisk i hele organisationen, så kursisterne og medarbejderne trives, og vi sikrer, at kvaliteten af undervisningen er så optimal som mulig og fortsat udvikles.

Se den samlede plan her.

Planen rummer formativ evaluering på følgende niveauer:

  • Den enkelte kursists faglige progression og trivsel (faglige standpunktssamtaler hvert semester og tutorsamtaler 2-3 gange årligt)
  • Undervisningsevaluering (kursister og lærer evaluerer undervisningen på holdene hvert semester)
  • Elevtilfredshedsundersøgelse (anonym spørgeskemaundersøgelse)
  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (anonym spørgeskemaundersøgelse hvert andet år)

Vil du vide mere, kan du kontakte rektor Erik Dose Hvid på eh@vuctm.dk