Banner image

2-årig hf

Hf (højere forberedelseseksamen) svarer til en studentereksamen, men tager kun 2 år at gennemføre.

 

På Thy-Mors HF & VUC har du mulighed for at vælge mellem mange forskellige 2-årige hf-linjer, som passer til dine fremtidsplaner.

Thy-Mors HF & VUC udbyder følgende 4 hf-linjer:

HF-Cold Hawaii (udbydes kun i Thisted)
HF-Imagine (udbydes kun i Thisted)
HF-Outdoor (udbydes kun i Thisted)
HF-Human

Hvad kan du bruge en hf til?

En studentereksamen på hf giver dig adgang til at søge om optagelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, og på lange videregående uddannelser på universiteterne.

Et spændende og motiverende læringsmiljø

I hf-uddannelsen kommer du til at arbejde med kreative og skabende problemstillinger – både i timerne og i uden for klasseværelset. 2-årig hf giver dig både almene og karriererettede kompetencer og hjælper dig til at afklare dit valg af videregående uddannelse. På 1. og 2. år vil der være projektperioder, hvor vi samarbejder med en række af videregående uddannelser og virksomheder lokalt og regionalt, som er med til at understøtte dit videre valg af uddannelse efter hf.

På Thy-Mors HF & VUC ved vi, at det er nemmere at lære og blive dygtig, når man har det godt og føler sig velkommen – gode kammerater og et godt fællesskab er med til at gøre skoledagene sjovere og mere spændende. Vi tager udgangspunkt i dine forudsætninger og hjælper dig til at komme godt i mål. Vi forventer til gengæld af dig, at du er en aktiv medspiller i den daglige undervisning og i skolens liv i det hele taget.

Fællesskab, fester og studietur

Ud over den daglige undervisning er der hen over skoleåret en række faste aktiviteter og fællesarrangementer. Bl.a. vil der være 2-dags introtur, velkomstfest, julefrokost og gallafest. Herudover vil der være andre arrangementer som fx ekskursioner, teater, foredrag, lektiecafé og studierejse. Hvad der derudover skal ske, kan du i høj grad selv være med til at præge.

På Thy-Mors HF & VUC er ikke to år ens. Det gælder også vores elever og deres ønsker med hensyn til, hvordan det sociale liv på skolen skal forme sig. Derfor er det skolens holdning, at hvis man selv er parat til at tage initiativ og tage ansvar for at tingene skal ske, så sker de faktisk også.