Banner image

Studieplan

 

En studieplan på Fjernundervisning på hf er en aftale med skolen, hvori der står, hvornår du afleverer dine opgaver i det pågældende fag. Studieplanen har til formål at strukturere og skabe overblik over dit studieforløb, så du når igennem fagets pensum, inden du skal til eksamen.

Der findes 2 typer studieplaner på Fjernundervisning på hf:

Fjern-kursist med SU-studieplan

Modtager du SU, skal du følge en SU-studieplan med en række faste afleveringsdatoer.

Fjern-kursist med personlig studieplan

Som Fjernundervisningskursist på hf har du en personlig studieplan. Planen er individuel, da det er dig, der fastsætter afleveringsdatoerne. Du udarbejder en studieplan for hvert Fjernundervisningsfag, du er tilmeldt. Dog vil der være nogle faste datoer du skal overholde, for at være studieaktiv i faget.

Hvordan bruger jeg studieplanen?

Studieplanen er tænkt som et redskab til at planlægge arbejdet med faget forud for afleveringerne af opgaverne. Du får øvelse i og erfaring med selvstændigt at sætte tid af til at gennemgå fagets materiale og udarbejde opgaverne inden fristerne for aflevering. Dermed fordeles arbejdsbyrden til at arbejde mere kontinuerligt med dit fjern-fag, og mere jævnt over hele kursets forløb.